Får polismans fru ha trafikförsäkringsagentur?

Polisöverkonstapel Josef Marthon i Västerås, förut i Visby, har hos k. m:t fullföljt sina av länsstyrelsen ogillade besvär över att han av polischefen ålagts att upphöra med den av hans hustru Helny Marthon bedrivna, verksamheten som ombud för trafikförsäkringsbolag. Länsstyrelsen fann att hr Marthon genom sin hustru bedrev försäkringsverksamhet i vad den avsåg även trafikförsäkring på motorfordon samt att denna sistnämda verksamhet måste anses medföra risk för intressekonflikt mellan ombudsmannaskapet för försäkringsbolaget och hr Marthon i dennes egenskap av befattningshavare vid Västerås stads poliskår.
Hr Marthon gör gällande, att hustruns befattning med frågor om automobilskaderegleringar inskränkt sig till att hon sedan 1931 i ett par fall på försäkringsbolagets order utbetalt fastställt skaderegleringsbelopp till skadeståndsberättigad, vilket knappast, sägar han, kan anses vara sådan befattning med automobilskaderegleringar som kan inverka menligt på hans utövande av tjänsten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *