Fältskjutning i Tofta.

120 skyttar i farten. — Lottorna skötte förplägnaden.
Gotlands Skytteförbund och Förbundet Gotlands Nat.-Bev. hade i går anordnat gemensam fältskjutning å Tofta skjutfält, med expedition vid Nasume. Ehuru väglaget och vädret i början ej var att skryta med, då enda möjliga inkörsvägen gick från Suderbys, medan vägen Tofta kyrka Nasume var ofarbar, samlades dock så småningom 120 skyttar, därav en dam från Visby. Lottorna hade 1 god tid infunnit sig, och var i full färd att servera kaffe och smörgåsar, så fort skyttarna anlände. Att det blev strykande åtgång behöver väl knappast nämnas. Så bar det i väg ut på fältet för den ena patrullen efter den andra med 10 å 15 min. mellanrum för att möta fienden i form av 4 st. målpatruller om 10 man i varje.
1:sta målet utgjordes av 1/1 fig. sidi., avstånd 310 na., tid 1 min. för 6 skott. 2:dra mål var kg.-skytt 285 m., samma tid, 3:dje mål var 1/8 fig., 90 m., tid 45 sek., och 4:de mål var 1/4 fig. 160 in., 40 sek.
Dagens högsta resultat blev i kl. IV. A. Herlitz 23 tr., i kl. III E. Tomasson, Endre, 24 tr., i kL II D. Persson, Stånga, 21 tr. och i klass I korpr. Holmstrand, Visborgs, 15 tr.
Kretspokalen erövrades av förra årets innehavare Visborgs skyttegille med 80 tr. (repr. E. Källström, K. Norman, 0. V. Andersson, G. Gustren och J. O. Johansson). Närmast i följd var Klinte grupp. Medelpoäng = 13.
I förbundet Gotl. nationalbevärings skjutning deltogo 12 grupper, om en befh. och 7 man. Första pris erhöll Havdhems gille, bägare till befh. och varje man 1 gruppen. 2) Visby gille, likaledes bägare till befh. och varje man i gruppen, 3) Bara gilles grupp.
Sammandrag av resultaten för samtliga grupper komma att tillställas samtliga skyttegillen, som deltogo i gruppskjutningen. Fullständiga prislistor meddelas senare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *