Ett hotande olyckstillbud

inträffade på onsdagskvällen under pågående plöjning med traktor vid Medebys i Lye. Jordbruksarbetaren Karl Gustav Hansson, Rotarve, skulle vid ett tillfälle backa traktorn, men råkade därvid snava och fick högra benet under traktorhjulet. Lyckligtvis stannade traktorn då den stötte emot den bakom stående plogen, så att Hansson kunde komma loss eljest hade säkert en svårare olycka inträffat. Nu stannade skadan vid några blödande sår, vilka hopsyddes och förbundos av tillkallad läkare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *