Ett häftigt åskväder

har i dag dragit fram över stora delar av mellersta Gotland, och de flesta telefonstationerna där ha för längre eller kortare perioder måst avstängas. Några efterlängtade regnrapporter ha emellertid ännu inte ingått, men åskan medför ju vissa förhoppningar i den vägen. Även här i staden mullrade åskan på avstånd. Så kanske ha vi äntligen en rotblöta i faggorna.
Värmen håller alltjämt i sig, ehuru det för stadens vidkommande i dag är något svalare än igår. Från Burgsvik rapporteras emellertid en middagstemperatur på 30 gr. i skuggan, och i Fole hade man i går 31 gr., vilket i och för sig torde vara tämligen rekordmässigt.
I pressläggningsögonblicket rapporteras att åskan slagit i Sorby hage i Akebäck. Därifrån syntes en hög rökpelare och folk tillkallades bl. a. medelst klämtning i Valls kyrka. Vid 3-tiden var emellertid branden redan släckt och hade den sålunda inte hunnit åstadkomma någon större skada på skogen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *