Ett frimärkes öde.

Skolynglingen fick 7 kr., nu sålt för rekordsumma.
Göteborg, 11 dec. (TT.) Det enda kända exemplaret av det svenska frimärket 3 skilling banco tryckt i gul i stället för grön färg har i dagarna av advokat Johan Ramberg i Göteborg genom hrr IL R. Harmer, London, sålts till en privat köpare. Det pris som betalats utgör icke blott ett nytt rekord för ett europeiskt frimärke utan bortsett från det berömda unikatet 1 cent British Guyana av 1856, som år 1922 såldes för 7,343 pund eller omkring 130,000 kr., är priset det högsta som någonsin betalats för ett enda frimärke. Frimärket är noterat i de flesta ledande frimärkskatalogerna till pris ända upp till 6,500 pund eller 130,000 kr. Det pris, till vilket advokat Ramberg sålt frimärket genom mr Harmer, har icke bekantgjorts, ej heller den nye ägarens namn, men det är känt att den stora världsrariteten återvänt till kontinenten.
Det unika feltrycket upptäcktes som bekant år 1885 av en svensk skolyngling, numera överstelöjtnant G. W. Backman i Borås, tidigare i Visby, och såldes till frimärkshandlare Lichtenstein i Stockholm för det då gällande priset för vanliga gröna 3 skilling banco-märken av 7 kr. Sedermera införlivades märket i greve Ferraris jättesamlingar för ett pris av omkring 8,000 kr. När Ferraris samlingar såldes efter kriget, kunde ingen garanti över frimärkets äkthet lämnas, vilket gjorde att den svenske storsamlaren friherre Eric Leijonhufvud i London då blev i tillfälle att inköpa märket för ett pris av omkring 12,000 kr. Hans samlingar såldes emellertid några få år därefter och frimärket inköptes av ingenjör C. A. Tamm i Stockholm för omkring 20,000 kr. År 1928 förvärvades frimärket av advokat Johan Ramberg i Göteborg för 37,500 kr. eller det högsta pris, som då betalats för ett europeiskt frimärke. Under senare år företagna undersökningar ha till fullo bestyrkt, att frimärket är i alla avseenden äkta, och dess stora sällsynthet och värde har under de senare åren aldrig diskuterats.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *