Enhetliga stadganden för, underlåtenhet att åtala.

Stadsfiskal H. Ullman härstädes, som för närvarande genomgår luftskyddskurs i Stockholm, har i en intervju uttalat sig om Föreningen Sveriges stadsfiskalers yttrande angående betänkandet om utsträckning av den villkorliga domen. Förslaget tillstyrkes i huvudsak men samtidigt framhålles bristen på lämpliga legala medel till skydd mot och vård av asociala element. Ifråga om problemet ”åtalseftergift i vissa fall” framhåller stadsfiskal Ullman, att åklagarna ha en prekär ställning, då nu en poliskonstapel ofta har möjlighet att låta nåd gå före rätt, medan polischef en måste förete särskilt plansibla skäl för att låta bli att åtala. Icke minst bilister, som nu klaga att de bli olika behandlade på olika håll i landet, böra beakta att instruktionerna om åtalsskyldigheten variera högst avsevärt. Enhetliga och klara bestämmelser för hela riket i dylika och en rad andra fall är vad stadsfiskalsföreningen önskar. Men även andra önskemål stå på dess program, såsom en reformering av beklädnaden – nu får en stadsfiskal, som icke samtidigt är poliskoramissarie, då han får bära särskild uniform, gå i uniformsmössa av modell 1870. Vidare hemstalles om beslagsrätt för sprit, som påträffas hos rattfyllerister.
Hos länsstyrelserna hemställer föreningen om enhetliga bestämmelser ifråga om taxan för besiktning av utskänkningslokaler och dylikt. Nu varierar denna taxa avsevärt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *