En Skansens kungsörn död på Sandön?

För några veckor sedan funno några skogsarbetare på Gotska Sandön en stor fågel, liggande död på stranden.
Av beskrivningen att döma måste det ha varit en kungsörn. Den var så stor, att ”om en man tog i båda vingspetsarna samtidigt och sträckte upp armarna, låg kroppen ändå kvar på marken”. När man fann den hade den tydligen icke varit död länge. Såvitt man kunde se hade den inga yttre skador utan har troligen dött av utmattning.
Det skulle kanske kunna tänkas att det är en av Skansens örnar, som inte varit w tränad för ”utelivet” utan dukat under när den förirrat sig för långt bort från bebodda trakter?

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *