En sextioåring.

Folkskollärare Rudolf Blomqvist

i Lojsta fyller på söndagen 60 år. Han är född i Näs och avlade folkskollärareexamen i Linköping 1901, tjänstgjorde sedan 1902-1913 som lärare i Silte, men kom sistnämda år som folkskollärare till Lojsta, där han 1919 blev tillsyningslärare. I Lojsta har han sedan sin ditkomst med livligt intresse och energi deltagit i det kyrkliga och kommunala för att icke tala om det kulturella arbetet. Organist och kantor har han varit sedan 1913, men därjämte har han hedrats med allmänna uppdrag såsom ordförande i kommunalstämman, fattigvårdsstyrelsen och pensionsnämden, vice ordförande i kyrkostämman, kyrko- och skolkassör m. m.
Sedan 1921, då Lojsta slotts hembygdsförening bildades har han varit dess ordförande och en stor del av äran för att denna förening nu står där den står, torde väl hr Blomqvist få räkna sig tillgodo även om han haft goda medhjälpare. Genom målmedvetet arbete har föreningen gått från klarhet till klarhet och har i dag nått en ställning, som de styrande kunna vara stolta över. Som den ledande kraften i föreningen och dess allt i allo bör hr Blomqvist kunna känna en livlig tillfredsställelse över det äreminne över hembygden han varit med om att skapa. Personligen glad och god och gästfri har hr Blomqvist vetat skaffa sig många vänner, och vi bedja att på bemärkelsedagen få sälla oss till dem med en varm lyckönskan till uppnådda resultat och en välgångsönskan för kommande år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *