En konsert,

som det musikintresserade Visby har all anledning motse med stora förväntningar gives, som förut bebådats, torsdagen den 22 april i domkyrkan under medverkan av Musikaliska sällskapet och Visby orkesterförening. På programmet står bl. a. en orkestersvit av W. Peterson-Berger, konsert för violincell med orkester av G. Saint-Saëns, solist läroverksadjunkt Martin Klint, samt slutligen Peterson-Bergers kantat vid Umeå stads 300-årsjubileum, vilken utföres av Musikaliska sällskapets kör samt orkesterföreningen med fru Anna Lagergren-Norström och folkskollärare Oscar Lithberg som solister. Dirigenter äro musikdirektörerna Fr. Mehler och Baltzar Bäckström.
Det är att förmoda, att konserten skall locka en talrik publik till domkyrkan, alldenstund inträdesavgiften är satt så lågt som till kr. 1,50.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *