En högtidlig medaljöverlämning

ägde i går afton rum i domkyrkan härstädes i anslutning till den adventspredikan, som hölls av biskop Ysander, där direktör Hilbert Johansson härstädes fick mottaga Sällskapet Pro Patrias guldmedalj för trohet och flit. Utmärkelsen har tilldelats hr Johansson på grund av hans mångåriga verksamhet som skattmästare i Gotlands djurskyddsförening.
Efter predikan framträdde biskopen i koret, varvid han erinrade om det behjärtansvärda arbete, som djurskyddsrörelsen utför, och den känsla av barmhärtighet, som uppbär detsamma. Människan kan lida och tala, barnet kan lida och gråta, men djuret kan endast lida, sade biskopen. Medlidandet med djuren står i överensstämmelse med den maning, som, möter oss redan på bibelns första blad.
Sedan biskopen så meddelat, att direktör Johansson tillerkänts den ovan nämnda medaljen, fästes densamma på mottagarens bröst av den nu avgående ordföranden i Gotlands djurskyddsförening, förste provinsialläkaren Kurt Bergström.
Efter denna högtidlighet följde ett anslående program från läktaren av domkyrkokören, som under direktör Siedbergs ledning utförde en rad adventssånger.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 december 1937
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *