En gripande sorgeakt

ägde rum i Fårö kyrka i går, då stoftet efter fru Elisabeth du Rietz vigdes till den sista vilan. Vid 11-tiden samlades gästerna i sorgehuset, där. en andaktsstund hölls av pastor J. Sahle. överallt i bygden var flaggan hissad på halv stång, då processionen senare ställde färden till kyrkan, och en stör skara människor hade samlats där för att bevista jordfästningen. Denna förrättades enligt ritualen av pastor Sahle, som i sin dödsbetraktelse talade om den avlidnas trogna och uppoffrande arbete och hennes goda och ädla personlighet som var känd och uppskattad i alla kretsar. Så föllo de tre skovlarna mull, varefter kistan fördes ut och sänktes i familjegraven. En överväldigande mängd av kransar och blommor nedlades vid båren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *