En enkel men högtidlig välkomsthögtid

firades i går i Salemkapellet för evangelisten Ella Persson, som förut mit verksam i och omkring Visby Pastor J. Gustafsson öppnade festligheten med några verser från 2 Tim. 4 kap., erinrande om, att en evangelist hade att predika ordet och detta både i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod etc.
Med dessa ord hälsades först och främst evangelisten och sedan alla andra välkomna. Efter en stunds sång och bön lämnades ordet åt representanter från Silte, Eksta och Bander, vars församlin gar och grupper frkn Persson kommer att tjäna. Alltså ett stort fält. Av dessa fick först Josef Kviberg från Silte ordet. Han gav som tänkespråk första delen av 2 Tim. 2 kap. Den andra var representanten från Eksta, A. Melin, som gav till tänkespråk Jes. 52: 7. Från Bander talade handlanden Gunnar Norrby och hälsade evangelisten välkommen till att strida och vinna seger. Th. Thomssm, Klintehamn, höll ett kort tal, anslutande sig till Apg. 8 kap. Sedan pastor Sollerman framfört en hälsning i bunden form, avslöts denna avdelning med sång och bön. Så bjödos alla på en god kaffetår.
Sist av alla fick evangelisten själv ordet, tackade för välkomstorden och för denna i allt goda och uppbyggliga festlighet. Hon strök sedan under följande ord i Sak. 4: 6: Icke med någon människas styrka och kraft, utan genom min Ande.
På grund av det dåliga väglaget var festen icke så talrikt besökt, som man väntat, men det var en fest inför Gu a ansikte och välsignelserik, skrives till Gotlands Allehanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *