En bilkrock inträffade i lördags.

Mellan Eksta kyrka och Fröjel.
Bilkrock inträffade i lördags e. m. då tvenne personbilar, båda hemmahörande i socknen, kolliderade i en kurva, vid Uggårds, på vägen mellan Eksta kyrka och Fröjel. Vid kollisionen ramponerades de båda bilarna högra framdel så pass, att bärgningsvagnar måste tillkallas och förde båda till verkstäder i Visby för reparation. Den ena bilen, en Ford V8 av fjolårets årgång, kunde dock för egen maskin taga sig från olycksplatsen en liten bit, den andra däremot, en Dodge, blev så illa tilltygad, att den måste hämtas vid olycksplatsen av bilambulansen. De båda bilarna fördes av sina respektive ägare, vilka vid tillfället voro ensamma i fordonen, och sluppo lyckligtvis från äventyret utan minsta skador. Landsfiskal Jakobsson i Klintehamn kallades omedelbart till platsen för utredning av orsaken till sammanstötningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *