Eldsvåda på Skäggs gård.

Vid halv 5-tiden i morse upptäcktes att det brann i en större höstack vid Skäggs gård i Västkinde. Stacken var belägen omedelbart intill en ladugårdslänga, inrymmande fårhus, omkring 500 meter från huvudbyggnaderna. Brandkåren i Visby alarmerades kl. 6,40 och utryckte med en vagn, medförande motorspruta, till Skäggs, dit man anlände vid 7-tiden. Från en vattensamling omkring 350 meter från brandplatsen fick man med motorsprutans hjälp vatten och hade snart nog begränsat elden, varefter man började lämpa om höet. Därvid började det åter brinna i stacken och tydligen har elden uppstått genom självantändning. Större delen av den stora stacken gick till spillo och eftersläckningen, som verkställdes av gårdens eget folk, blev rätt besvärlig och har pågått hela dagen. En brandman råkade sparka till en högaffel som låg på marken, varvid han skadade ena foten. Han fördes till lasarettet för erhållande av vård. Brandkåren återvände vid 12-tiden till staden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *