Eldsvåda i Hörsne.

Vid halv 11-tiden i förmiddags utbröt eld i skogen under Snovalds ägor i Hörsne. Genom klämtning i kyrkklockan samlades folk till platsen och man lyckades efter c:a en timme begränsa elden, som då härjat något tunnland skog.
På platsen i fråga hade några scouter från fastlandet haft läger, och då scouterna i morse lämnade platsen, hade de förmodligen icke släckt lägerelden efter sig ordentligt, utan gnistor hade antänt marken omkring och spritt sig vidare.
Dessbättre lyckades man som sagt begränsa elden innan den hunnit sprida sig till angränsande byggnader, då fara för en större katastrof varit för handen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *