Eldsvåda i Gammelgarn.

Vid 1-tiden i dag på middagen utbröt eld i en flygelbyggnad hos lantbrukare Albert Timgren, Trosings i Gammelgarn.
Byggnaden, som var av sten under tegeltak och inrymde drängkammare och brygghus, nedbrann till grunden på en timme. Elden förmodas ha uppkommit genom överhettning i en rökgång. Man hade nämligen sedan morgonen haft eld uppgjord i brygghuset. Värdet av det brunna uppgår till 3 á 4,000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 december 1937
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *