Eldsolycka i Eskelhem.

På onsdagsförmiddagen uppstod en eldsvåda vid övide i Eskelhem, där en uthusbyggnad, tillhörande lantbr. Martin Jacobsson, nedbrann. I byggnaden fanns inrymt hönshus, vagnbod och magasin. Elden hade uppstått i ett intill byggnaden liggande vedupplag och hade snart tagit sådan fart, att byggnaden ej stod att rädda, trots att mycket folk hade snabbt kommit tillstädes. Redan från början försökte ägaren släcka elden på vedbacken med en kolsyreapparat, men lyckades icke. Sedan gjorde sig också vattenbristen svårt gällande. Manskapet måste inrikta sig på att rädda den närliggande skogen, som ng under vinden och där elden redan började i en del träd, men åter kunde släckas. Manbyggnaden låg dessbättre icke i vindriktningen.
Elden synes ha börjat på så sätt, att Jakobsson, som var sysselsatt med rökning av bin, tagit rökapparaten med sig till vedbacken, där han skulle samla fnöske. Antagligen ha därvid gnistor fallit bland veden och sedan tänt denna. På magasinet förvarades rätt stort upplag av spannmål och humleluzern, vilket förstördes. Försäkringarna torde icke täcka de uppkomna skadorna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *