Effektiv samverkan med kust- och fältartilleriet.

Artilleriinspektören, general Gadd, anser sig i sin nu avgivna inspektionsrapport kunna konstatera att de samövningar mellan Gotlands artillerikår och ett kanonbatteri ur kustartilleriet, som ägt rum under regementsövningarna, givit vid handen, att gynnsamma betingelser föreligga för erhållande av en effektiv samverkan mellan det rörliga kustartilleriet och fältartilleriet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *