Drätselkammarens förvaltningsberättelse

för år 1936 har nu framlagts i tryck, upptagande icke mindre än 89 sidor.
Enligt berättelsen uppgår behållningen i stadens donationsfonder till kr. 455,418: 86. Dessutom utgör behållningen i konsul Otto Åkermans stiftelse för Pauvres honteux kronor 888,142: 28.
Beträffande de olika affärsdrivande verken kan antecknas, att hamnen på grund av ombyggnadsarbetena lämnat ett underskott av kr. 80,746: 92, renhållningsverket ett underskott av kr. 27,930: 75, vattenledningsverket en vinst av 11,871: 51, elektricitetsverket en vinst av kr. 130,895: 74, samt varmbadhuset en förlust av 16,113: 80.
Barnavården har överskjutit de beräknade kostnaderna med kronor 11,613: 29, medan fattigvården lämnat ett överskott å staten av kr. 17,591: 95. Fastighetsförvaltningens omkostnader ha överskridit de beräknade med kr. 4,234: 07.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *