Dr Hessle tillstyrker fiskehamn i Visby.

Fiskeriintendenten dr Chr. Hessle förordar hos lantbruksstyrelsen statsbidrag till anläggande av en fiske- och småbåtshamn i anslutning till handelshammen i Visby. Behovet av en sådan anläggning gör sig med varje år som går alltmera kännbart, vitserdar fiskeriintendenten. Kestra den inklusive slip har beräknats till 255,000 kr. Statsbidrag har begärts av stadem med 2/3 av kostnaden. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *