Dödsfall Olof Theodor Schmidt

Pensionerade polismannen vid Stockholms poliskår Olof Theodor Schmidt avled den 4 dec. i sitt 80:de levnadsår, sörjd av mig, syster, släktingar och vänner.
Visby den 6 dec. 1937.
Anna Schmidt.

I sitt hem på Södervärn avled på lördagen f. d. polismannen Olof Theodor Schmidt i en ålder av nära 80 år.
Den bortgångne var bördig från Vänge och fick i unga år anställning vid Stockholms stads poliskår, där han tjänstgjorde, tills han vid 55 års ålder erhöll avsked med pension. Omedelbart därefter flyttade han till Visby där han alltså nu varit bosatt i snart 25 år. Kort efter sin ankomst hit anställdes han år 1913 av staden som extra polisman för uppsikt å Södervärn och i denna egenskap tjänstgjorde han till år 1924.
Den värdige och gemytlige gamle polismannen var en känd person i staden, och hade förskaffat sig många vänner som skola bevara honom i gott minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *