Dödsfall Nanna Löfqvist

Vår kära Nanna Löfqvist fick i dag hastigt hembud i en ålder av 48 år, i ljust och tacksamt minne bevarad av oss, en talrik vänkrets samt Visby metodistförsamling.
Visby den 22 dec. 1937.
Johanna Löfqvist. Gustaf och Elin. Wilhelm och Maria. Syskonbarnen.

I går förmiddag avled å lasarettet härstädes fröken Nanna Löfqvist i en ålder av 48 år. Hon hade varit sjuk endast två dagar och dödsorsaken var halsböld.
Den bortgångna var under yngre år en verksam medlem av Frälsningsarmén, där hon också någon tid tjänstgjorde som slumsyster på fastlandet. Sedan många år har hon tagit aktiv verksamhet inom härvarande metodistförsamling, där hon tjänstgjorde i söndagsskolan, i kvinnosällskapet för yttre missionen o. s. v. Inom härvarande blåbandsförening var hon också en verksam medlem och tillhörde sedan åtskilliga år dess styrelse.
Det oväntade dödsbudet har väckt förstämning bland den bortgångnas vänner och bekanta. Svårast drabbar förlusten hennes 82-åriga moder, men den bortgångna sörjes även av syskon och andra anhöriga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *