Dödsfall Anton August Isenberg.

Att min ömt älskade make och vår kära pappa Anton August Isenberg stilla avled i dag kl. 1,30 e. m. å Visby lasarett efter ett tåligt buret lidande i sitt 37:de år, djupt sörjd och begråten av oss, fader, svärföräldrar, syskon, släkt och många vänner hava vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Tings i Kräklingbo den 8 juni 1937.
Frida Isenberg.
Karl-Gustav, Hans.

Hur underlig är Du i allt vad Du gör,
vem kan Dina vägar förstå ?
Men ett är dock säkert: den väg,
Du mig för, för mig är den bästa ändå.
Älskad, saknad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *