Dödsfall Anna Elisabeth Du Rietz

Härmed tillkännagives att min älskade maka vår innerligt kära uppoffrande moder Anna Elisabeth Du Rietz f. Stuxberg lungt och stilla insomnade på Sabbatsbergs sjukhus den 10 december kl. 7,50 e. m. i en ålder av 64 år, 11 mån., 7 dagar. Djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, syskon, släkt och en stor vänkrets.
Fårö den 13 december 1937.
Gustaf Du Rietz.
Gösta. Herbert.
Sandy Ekström.

Ett smärtsamt dödsbud förkunnar i dag att Elisabeth du Rietz, född Stuxberg, maka till inspektor Gustaf du Rietz, Gåsemora å Fårö, ingått i den eviga vilan. Det oväntade dödsfallet har väckt stor förstämning runt hela Fårö, ty överallt var den nu avlidna känd som en hjärtegod och blid människa, som ständigt var redo att hjälpa och värna de fattiga och nödlidande.
Fru du Rietz var född vid Stux i Bunge, men kom vid unga år till Gåsemora där hon blev gift med inspektor du Rietz. Förutom arbetet hemma på gården har hon även tagit del i Rödakorsverksamheten och har där nedlagt ett uppskattat arbete. Fru du Rietz vårdades sedan någon tid på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm för en kräftsjukdom, men senare tillstötte komplikationer, som medförde döden.
Närmast sörjande äro make och två söner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *