Dödsfall.

På Visby lasarett avled i går f. lantbrukaren Petter Jacobsson, Stux i Bunge, i en ålder av nära sjuttiosex år. Petter Jacobsson var känd över hela vår ö, inte blott som en duktig jordbrukare utan även genom sitt glada och vänsälla väsen och sin originella läggning. Under årens lopp blev den nu bortgångne allt mer anlitad för offentliga värv. Han var på sin tid med om att bilda Bungemuseet och har även under lång tid varit medlem av museets styrelse, vidare har han varit skolrådets vice ordförande och kassör åren 1907-30 och kyrkorådet tillhörde han i sexton år. Av kommunala förtroendeuppdrag som Jacobsson i övrigt innehaft kan nämnas att han beklätt posten som kommunalnämdsordförande, varjämte han under ett decennium innehaft uppdraget som god man vid skiftes-förrättningar. I Bunge sockens sparbank var han under åren 1900-35 styrelseledamot i Bunge sockens sparbank, där han 1917-35 även var vice ordförande och sekreterare.
Den bortgångne Börjes närmast av tre söner och en dotter.
— Idag avled härstädes efter endast några dagars sjukdom fru Annie Nilsson, född Kindahl, 63 år gammal. Hon var dotter till fru Augusta Kindahl, Vible, och förestod i många år Kneippbyns etablissement till dess hon 1929 övertog Strandvillans bekanta sommarservering i Visby, som hon sedan drivit och gjort till en omtyckt och trevlig tillflyktsort för både turister och Visbybor. Personligen arbetsam och duglig har hon också förvärvat många vänner, vilka nu med den efterlämnade maken, f. musikfanjunkare K. A. Nilsson, deltaga i sorgen efter den bortgångna, som i övrigt närmast Börjes av broder och svägerska samt mångårig personal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *