Dödsfall.

Sjökapten Axel Dahlby har avlidit i Göteborg i en ålder av 63 år. Han var av gotlandssläkt — fadern var folkskollärare i Lilla Edet och född i Lye. Själv gick han i unga år till sjöss, avlade styrmansexamen 1895 och sjökaptensexamen 1909. Under 18 år tjänstgjorde han som befälhavare i Rederiaktiebolaget Unda, men under de senaste fjorton åren har han varit anställd i Göteborgs stads färjetrafik. Den bortgångne Börjes närmast av maka, barn och barnbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *