Dödsfall.

F. tullöveruppsyningsmannen H. A. Bergström har avlidit härstädes i en ålder av nyss fyllda 82 år efter endast en kort tids sjukdom. Han var född och uppväxt i Hellvi, antogs i tullverket 1875 och blev ordinarie tullvaktmästare i Slite 1893 samt förflyttades i samma befattning till Visby 1898. 1900 blev han uppsyningsman i Katthammarsvik och befordrades 1912 till tullöveruppsyningsman i Arkö, från vilken tjänst han 1 april 1922 avgick med pension. Han bosatte sig sedan i Visby, där han kort efter sin återkomst inköpte Mayska fastigheten. I tidigare år var han något år i Amerika, där han ägde en farm, som brukades av en broder, vilken sedan dog därute, och den nu avlidne ägde också på sin tid Furillen. Den nu avlidne var en hedersman, plikttrogen och omtyckt. Änkling sedan en del år tillbaka Börjes han närmast av en dotter, som varit husföreståndarinna för fadern, samt en son, ingenjör och bosatt på fastlandet, barnbarn, kamrater och många vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *