Dödsfall.

I sitt hem i Stockholm har landskapsmålaren Conrad Hederstedt avlidit, 65 år gammal.
H. var född på Gotland, där han efterlämnar släktingar, bl. a. en bror, bosatt i Klintehamn. I övrigt sörjes han närmast av maka, född Blomqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *