Djurskyddsligstiftningen.

Justitieministern kommer att tillsatta sakkunnige.
Den viktiga frågan om en särskild lag för djurskydd står nu inför sin lösning, och inom den närmaste tiden komma s akkunniga att tillkallas för att utreda problemkomplexet.
Justitieministern meddellade detta i det svar som han på fredagen lämnade i andra kammaren på hr Hanssons i Vännäsby (h) inpellation.
Hr Westman erinrade att man i vårt land huvudsakligen anlitat den vägen att tid efter annan skärpa straffet för djurplågeri i strafflagen änder har 18: 16. I vissa andra l man i stället antagit ganska omfattande lagar, vilka bl. a. förbjuda att djuren behandlas på visst sätt. Härigenom har man ansett sig få det all- bättre möjlighet att skapa en humanare behandling av djuren. Statsrådet förklarade att en sådan lagstiftning bör eftersträvas även i vårt land. Sedan förslaget till ny slaktlag bragt en av de två stora djurskyddsfrågorna inför sitt avgörande, är tiden nu inne att lösa den andra, nämligen lagstiftning om djurskydd. En utredning i frågan måste komma att omfatta flera olika och delvis ganska svårlösta frågor, såsom kastrering av husdjur, kupering av vissa djurtransport, handel kroppsdelar, med och export av hästar, reglering av det vetenskapliga användandet av djur för försöksändamål, djurskyddsinspektion, nya bestämmelser om omhändertagande av djur som utsatts samt omför djurplågeri, menagerierurlåeri arbetning av djurplågeriparagrafen.
Det är ovisst, om förslag kan föreläggas 1938 års riksdag, men det är angeläget att utredningsarbetet bedrives skyndsamt.
Interpellanten tackade för det synnerligen välvilliga förslaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *