Direktör Tryggvesson hyllad.

Minnesgåvor och tacksamhetsbetygelser vid avflyttningen.
Direktör Fritz Tryggvesson, som vid nyåret lämnar sin anställning som affärsledare för Gotländska lantmännens centralförening för att tillträda liknande anställning för den sörmländska lantmännens centralförening i Nyköping, avflyttar härifrån i afton.
Direktör Tryggvesson, som under sin tid på Gotland, vunnit stort erkännande för sitt sätt att sköta centralföreningens affärer och många vänner, har med anledning av avflyttningen fått mottaga många bevis på uppskattning och tillgivenhet. I går afton hade sålunda Centralföreningens styrelse anordnat en avskedsmiddag på Stadshotellet, i vilken också deltog representanter för de övriga jordbruksekonomiska föreningarna på Gotland och R. L. P. samt tjänstemän vid hushållningssällskapet. Som gåva från centralföreningen fick dir. Tryggvesson därvid mottaga en ståtlig silverkanna jämte textad adress.
I dag har en deputation för lokalföreningarnas kassörer, bestående av hrr Gunnar H. Johansson i Hablingbo och Nils Olofsson i Klintehamn, från denna grupp av befattningshavare till den avgående direktören som hedersgåva överlämnat ett guldur samt ett skinn av gotländskt utegångsfår jämte en textad adress. På middagen ha centralföreningens tjänstemän och anställda till den omtyckte chefen som avskedspresent överlämnat ett silverfat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *