Den värnpliktige bör slippa betala.

Statskontoret föreslår regeringen hos riksdagen utverka befrielse för vp. G. E. Velin från skyldighet att till kronan utge 864 kr., som av domstol utdömts i ersättning för skador, uppkomna vid en bilolycka den 1 sept. 1936 å allmänna landsvägen genom Boge socken, därvid Velin under tjänstgöring vid Gotlands artillerikår i en kurva kört i diket med en kronan tillhörig lastbil. Även armförvaltningen har ansett, att kronan bör efterskänka sin fordran hos Velin, vilken såsom värnpliktig var beordrad utföra körningen. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *