Den blå uniformen försvinner.

Arméchefen har i skrivelse till arméfördelningscheferna, chefen för övre Norrlands trupper, militärbefälhavaren på Gotland och t. f. chefen för östra brigaden, meddelat att enligt vad utredningen om arméns framtida uniformering hittills gett vid handen, torde nuvarande uniform av äldre modellen, den blå alltså, komma att föreslås ersatt av annan, enhetligare uniformsmodell. Meddelande härom bör därför snarast lämnas underlydande personal i syfte att förebygga att enskilda onödigtvis fortsätta med anskaffning av den äldre modellen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *