Demonstrationsdagar i hovvård och hovbeslag

hållas kommande vecka på fem platser på landsbygden under ledning av distriktsveterinär Sven Carlson, Tjällmo, med biträde av en instruktionssmed. Första dagen blir i Klintehamn den 17, varpå följa dagar i Burgsvik den 18, Näs den 19, Kräklingbo dem 21 och Lärbro den 22 juni, varje dag med början kl. 10. Instruktionen är kostnadsfri, anordnad av hushållningssällskapet, och varje hovslagare, hästuppfödare eller annan intresserad är välkommen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *