Dansk ornithologisk

torening planerar en sällskapsresa till Gotland under instundande försommar. Resan upptar i främsta rummet besök å Karlsöarna, vid Klintehamn och Tingstäde träsk, där på de olika platserna intressanta häckplatser skola beses. Ledare för resan blir mag. scient, och kand. med. Bernt Loppenthin. F. n. håller man på att undersöka intresset för resan, men att denna kommer till stånd synes vara säkert.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *