Dagens motorkrönika.

Bilkrock och kullkörningar.
En bilkollision av våldsamt slag inträffade vid 10-tiden på fredagskvällen i närheten av Tibbles i Hejdeby, där två bilar, en gammal Ford från Fole och en Chevrolet från Visby råkade sammanstöta så kraftigt, att Visbybilen rullade runt. Taket akts av på fordonet, och de två åkande kastades ur. På Folebilen slets ena Bidan bort, men även här klarade sig passagerarna, do voro tre, utan några skador. Det hela är att betrakta som en ren olyckshändelse, enär föraren av Folebilen blev bländad och icke hann föra sitt fordon över på rätt sida, då Visbybilen i sin tur bländade av.

I lördags kväll vid 10-tiden inträffade en kullkörning ungefär en fjärdingsväg från ovannämda olycksplats, i det att en trafikbil från Slite med två passagerare råkade komma för långt ut på den just nu lösa vägkanten med påföljd, att ena hjulet kom på sidan av vägen. Bilen fortsatte så några meter framåt, tills föraren lyckades få upp fordonet på vägen, men därvid slirade vagnen omkull och blev liggande mitt på vägen. Dessbättre blev ingen person skadad. Föraren är känd för att vara absolutist.

En kullkörning som tyvärr icke synes kunna räknas till de mera ofrivilliga olyckshändelserna, inträffade natten till söndagen i Hemse. En bil, förd av en yngling från Follingbo, råkade nämligen på vägen i närheten av Nafta bensinstation ”tappa kursen” och hamnade på sidan av vägen vid ett staket, som blev åtskilligt tilltygat. Fordonet fick givetvis även flera blessyrer, bl. a. blev ena skärmen illa, tillbucklad och strålkastarna fick skavanker, men fordonet kunde dock för egen maskin taga sig till verkstaden. De åkande måste emellertid fortsätta färden med en hyrbil.
Enligt vad polisutredningei givit vid handen var bilens förare icke nykter, och vad bilens ägare beträffar, som jämte ett par, tre andra ungdomar i 20-25-års-åldern var passagerare, hade han överlämnat ratten till kamraten, enär han ej ansåg det rådligt att själv köra. Tidigare på dagen hade han, enligt vad som uppgives, emellertid fört bil.
Ungdomarna i fråga voro på hemväg från en festlighet, som hållits samma kväll i Hemse. Blodprov togs på föraren, som förmodligen har rättsligt efterspel att vänta.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *