DAG FÖR DAG.

Namnsdagar.
I dag Elias, som betyder ”den på Gud förtröstande”.
I morgon Valdemar.
Måndag Olavus Petri.

Dagens väderlek.
Utsikterna för söndagen äro icke alltför lysande. Visserligen väntas blott måttlig sydostlig vind, men vädret torde bli mulet och disigt och kanske också bjuda på duggregn, åtminstone 1 natt. Högtrycket över Ryssland drar nu bort i sydost, lågtrycket i väster drar österut, men vi torde i stället få mer eller mindre glädje av det nederbördsområde, som nu ligger på södra Östersjön och kommer norrut.
Barometern sjönk i går afton ytterligare en mm., men steg åter mot morgonsidan och är idag på middagen fort- farande ungefär 757 mm.
Temperaturen var igår eftermiddag som högst 13,5 gr., sjönk i natt till 4,3 kl. 6 i morse för att i dag på middagen vara 10,8 gr.

Ur dagens historia.

  1. Dör ärkebiskopen, psalmförfatta- ren Haqvin Spegel.
  2. Första svenska folkhögskolan, Vi- lan i Skåne, upprättas.
  3. Turkiet förklarar Grekland krig. Irreguliära grekiska trupper hade redan dessförinnan överskridit gränsen.
  4. Norska regeringen avger sitt betänkande, vari nya förhandlingar i unionsfrågan avstyrkes, innan Norge fått eget konsulatväsen.
    Om havet vore färskt och ej utav gute den ädla kryddan salt, då ingen bonde nute i huset gammal mat, kött, fläsk och sådant mera därmed han plägar nätt sitt visthus utstoffera.
    Salt kan den fräna smak ur färska köttet driva, salt gör, att kroppen sund och magen stark kan bliva.
    Salt kan vår appetit helt oförmärkt upptäcka, salt lockar ölet fram, att man må törsten släcka.

Haqvin Spegel.
Tidskrift för hembygdsvård har utsänt sitt andra nummer för året, en vacker volym ägnad i första rummet sydöstra Skåne, det s. k. Österlen. Bland författarna märkas Ivar Harrie, Anders Österling, Mårten Sjöbeck, Th. Thufvesson, Erik Lundberg m, fl.
Sällskapet för hembygdsvård kommer att hålla årsmöte i Simrishamn den 2-4 juli.

Ur vimlet

Mel.: Nunnehemmet.

Säg, vem känner inte vår charmör på scenen, som är med, så snart att det skall bli revy, som en stadig punkt bland alla sprattelbenen eller såsom Sjövall ifrån Vimmerby? I kupletten vill han ofta ge en känga ifrån firmans lager till en vän bland dem, som författarn kanske gärna velat hänga i Kattfällans lilla kära funkishem.
Huru åren gått och sprallet jubilerat, har han varit med i med- och motgång lik, han maskerat ock än mera regisserat och skanderat Calle Hagmans sista strik.
Säg, vem minns väl inte än hans glade Pippa?
Var det anno 1922?
Och vem tror väl på, att vår charmör får slippa, när en ny revy skall över tiljan gå?

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *