Bröllop.

I Matteus kyrka i Stockholm sammanvigdes på lördagen löjtnanten vid flygvapnet Bengt Weman, Östersund, och Gunvor Benckert, dotter till framlidne bankdirektören S. H. Benckert och hans efterlevande maka, född Wahlberg. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, hovpredikant Bengt Jonzon, Gävle. Som kyrkomarskalkar fungerade banktjänsteman Lars Benckert och fänrik Bo Benckert. Efteråt gavs middag på Rosenbad för den närmare släkt- och vänkretsen. Bröllopsresan ställdes i bil till Norrland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *