Bland resande

hit idag märkes M. och Mme Blanchardis. M. Blanchardis är chef för Wagons-Lit-Cook i Paris. De stanna här till midsommardagen. I dag hitlände vidare trädgårdsdirektör Boierth i Uppsala, som under de närmaste dagarna kommer att besöka Stora Karlsö för att giva råd och anvisningar rörande ev. konservering av ”Linnes ask” samt för besiktigande av en del planterade askar vid Suderhamn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *