Biskopsvisitationer

komma i år att förrättas av biskop Ysander i Barlingbo, Fardhems, Kräklingbo och Lärbro pastorat. På de båda sistnämda platserna komma även installationer av de nytillträdande kyrkoherdarna att äga rum.
Dagarna för visitationerna äro ännu icke definitivt fastställda, men den första torde komma att hållas i Barlingbo den 20-23 aug.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *