Biskopens löneförmåner.

Kammarkollegiet och statskontoret tillstyrka hos k. m:t, att biskop Ysander i Visby för tiden 1 maj 1937—1 febr. 1938 bibehålles vid de med domprostbefattningen i Göteborg förenade löneförmånerna samt därutöver uppbära löneersättning såsom biskop. Biskop Ysander föreslås även tillerkänd ersättning ur biskopslöneregleringsfonden med 875 kr. för gäldande av kontant vivre-ersättning till ämbetsbiträde i Göteborg. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *