Biskop Ysanders första visitation och installationsförrättning.

Om söndag kommer utnämde kyrkoherden i Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars nybildade pastorat Fridolf Terneus att högtidligen installeras i sitt ämbete av biskop Torsten Ysander, som därmed för första gången förrättar en installationsakt.
Biskopsvisitation i pastoratet äger rum den 10-13, nämligen i morgon i Hamra, på fredagen i Öja och på lördagen i Sundre och Vamlingbo, på vilka platser kyrkor och skolor inspekteras av biskopen.
Som assistenter ha kallats kontraktsprostarna G. Kellström i Havdhem och G. Reuser i Dalhem, kyrkoherdarna G. Sjöberg i Klinte, E. W. Gyberg i Hangvar och G. Olofsson i Stenkyrka, kyrkoherde emeritus K. P. A. Österberg, komminister Thure Åberg, Vamlingbo, och pastorsadjunkten Folke Hallen, Vänge.
På kvällen hålles aftonsång i Vamlingbo kyrka kl. 7,30, då biskop Ysander och kyrkoherde Sjöberg predika.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *