Biskop Ysanders flyttning.

Hjärtligt avsked från Göteborg.
Biskop Torsten Ysander, avreste som bekant i måndags afton från Göteborg till sitt nya, verksamhetsfält i Visby. Han blev samma dag uppvaktad av en deputation bestående av domkyrkoförsamlingens kyrkovärdar, fabrikör Albin Larsson och direktör Algot Lundqvist, överlärare Enoch Andersson, kyrkoherde Viktor Södergren och domkyrkoadjunkten Tore Hulthen, som till biskop Ysander överlämnade en gåva bestående av en kaffeservis i gammalt silver. Den utgjorde en gåva från domkyrkoförsamlingens prästerskap och kyrkoråd samt församlingsbor och personliga vänner utanför domkyrkoförsamlingen.
Deputationens talan fördes av fabrikör Albin Larsson, som vältaligt tolkade den saknad församlingsborna kände inför biskopsparets avflyttning samt önskade biskopen lycka och välsignelse på det nya arbetsfältet. Tal. tackade biskopen för halis gedigna och fulltoniga förkunnelse samt det allvar och nit, som städse präglat hans ämbetsgärning. Han erinrade också om den uppriktiga tillgivenhet biskopen väckt i vida kretsar i Göteborg.
Biskop Ysander tackade med några hjärtliga ord för gåvan och talet och framhöll, att varje dag under det gångna året tillfört honom glädje och vänlighet. Den korta tid det förunnats honom att verka i sin ungdoms och hembygds stad skulle alltid för honom bliva ett ljust minne.
Därefter talade domkyrkoadjunkten Tore Hulthén och framförde ett personligt tack till biskopen.
Till sist yttrade kyrkoherden dr Viktor Södergren några ord för icke närvarande vänner utanför församlingen.

Biskopen anlände i dag till Visby.
Biskop Ysander har i dag anlänt hit till Visby. Han åtföljdes icke av sin familj, då biskopsgården ju icke kan tagas i bruk förrän efter de beslutade reparationernas avslutande. Biskopen har i dag på middagen presiderat vid domkapitlets sammanträde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *