Biskop Ysander i Öja.

Gudstjänst hölls i Öja kyrka på fredagskvällen. Det hade samlats mycket folk för att höra den nye biskopen tala. Konfirmanderna av år 1936 och 1937 voro bl. a. närvarande.
Gudstjänsten tog sin början med att psalmen 118 sjöngs, biskop Ysander ledde i bön och kyrkoherde F. Terneus trädde fram i koret, där konfirmanderna tagit plats. Så följde förhör och därefter sjöngs psalmen 643: 8. Biskop Ysander höll så ett kort tal till konfirmanderna om konfirmationens betydelse och om arvet som de unga föra med sig ut i livet när de lämna sina hem. Konfirmationen är icke en avskedshälsning när de gå ut i livet, utan en välkomsthälsning till församlingen, och nattvarden, arvet, som de få med sig, är tron på en levande Gud, det arvet måste förvaltas så att det är ständigt växande i kraft och styrka. Efter biskopens tal sjöngs psalmen 533: 7 och biskopen trädde fram till altaret och nedkallade Guds välsignelse över de närvarande.

Folk- och småskolornas läsår
avslöts igår med sedvanlig examen. Skolsalarna hade barnen på bästa sätt prytt med blommor och grönskande björkar. Närvarande vid avslutningen voro biskop Ysander och skolrådet samt ett flertal av barnens föräldrar och syskon. Sedan vederbörligt examensförhör hållits med barnen talade biskopen till dem samt tackade lärarna för deras gagneliga arbete i folkuppfostringens tjänst. Efter det avgångsbetygen lämnats till de avgående eleverna sjöngs Herre signe du och råde som avslutning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *