Biltjuvarna härja.

Två bilstölder under de senaste dagarna.
För ett par dagar sedan fäste vi uppmärksamheten på, att pojkar roat sig med att från parkerade bilar, som stått olåsta, tillgripa de nycklar, som lämnats i instrumentbrädan. Ett sådant nyckelknippe finnes förövrigt nu att avhämta hos polisen, sedan det upphittats vid östra järnvägsstationen.
Nu ha emellertid allvarligare förseelser kommit till synes, vilka icke kunna lastas småpojkar. Under de senaste dagarna ha nämligen bilar tillgripits och polisen är f. n. på jakt efter biltjuvarna.
På torsdagen försvann från parkeringsplats vid Centralgaraget en lastbil, I 1431, tillhörande Gotländska Petroleumbolaget. Den återfanns i morse i skogen norr om Snäckgärdsbaden, väster om Lummelundsväg. Bilen var oskadd, men batteriet var påkopplat och urladdat, varför bilen måste bogseras från platsen.
Till polisen har också anmälts att en personbil, som i går afton stod parkerad å östra Tullgränd, under tiden mellan 6,20 och 7 försvunnit därifrån.
Bilen i fråga, en personbil av märket Pontiac av 1929 års modell med 2 dörrar samt till färgen ljusgrön med svarta stänkskärmar, äges av hr Ernst Pettersson, Norra Murgatan 27. Ägaren värderade vagnen till 1,000 kr. Den saknade reservring och stötfångare.
Polisen har hittills icke lyckats få reda på bilen, som tydligen tillgripits av någon obehörig person. Landsfiskalerna ha underrättats om stölden, men önskvärt är att allmänheten har sin uppmärksamhet fästad på saken och lämnar de upplysningar, som kunna finnas.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *