Bilbesiktningsmännen.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen avstyrker hos k. m:t de av civilingenjör Axel Cronhielm i Göteborg anförda besvären över att styrelsen med förbigående av honom förordat civilingenjör I. Svahn, förut i Visby, till erhållande av det ledigförklarade förordnandet som andre besiktningsman för motorfordon med stationsort i Göteborg. Likaså avstyrkes Cronhielms alternativt gjorda framställning att bli placerad i Norrköping eller Borås eller på annan enligt k. m:ts förmenande lämplig ort. Styrelsen säger sig sakna anledning frångå sitt förslag. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 April 1937
Nr 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *