Befordringar vid Gotlands trupper.

Chefen för Gotlands infanterikår föreslår hos k. m:t till erhållande av fullmakt som underlöjtnant vid kåren fänriken vid kåren A. C. Calissendorff. Chefen för artillerikåren föreslår till underlöjtnant vid kåren fänriken i kåren C. G. G. Carlén samt till underlöjtnant i kårens reserv fänriken i samma reserv O. S. Wallertz.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *