Barnavårdskurserna avslutas.

En givande kursserie i vår på Gotland.
Socialmedicinska sektionen av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet har i samarbete med Gotlands läns barnavårdsförbund i år anordnat inalles sexton barnavårdskurser i Visby och på norra Gotland. På olika ställen på norra delen av ön ha hållits inalles 12 kurser med i genomsnitt 20-25 deltagare i varje kurs och därjämte ha hållits två kurser för elever i Visby folkskola och en d:o på flickskolan.
I afton börjar den sista kursen för året. Den hålles i flickskolans lokal och hittills ha anmält sig ett 15-tal deltagarinnor. Kursen är öppen för vem som helst, den är avgiftsfri och anmälan kan göras då första dagens undervisning tar sin början i kväll kl. 7. Undervisningen fortsätter fyra kvällar å rad kl. 7-9 och som ledarinna är densamma för såväl denna kurs, som för de övriga kurser som hållits på ön, nämligen barnavårdssystern fröken Svea Aspgren.
Enligt vad fru Kerstin Carlsson, Hästnäs, meddelar, ha kurserna omfattats med ett glädjande stort intresse och det hade varit ifrågasatt att fortsätta med dem även på södra Gotland i höst. Emellertid är tidpunkten för landsbygdens kvinnor mera lämpad så här på vårkanten, och därför torde en serie kurser i barnavård komma att anordnas på södra Gotland först nästa vår.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *