Avstyrkt dispens.

Musikaliska akademien har avstyrkt Rone församlings framställning om rätt att vid tillsättande av lediga klockare- och organisttjänsterna vid Rone kyrkskola antaga organist med den lägre kompetens som omförmäles i kung. den 16 april 1930. Enligt akademiens uppfattning kan Rone församling icke hänföras till de smärre församlingar å vilka den åberopade dispensbestämmelsen bör erhålla tillämpning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *