Avskrivning av uppskovslånet.

Statens egnahemsstyrelse tillstyrker hos k. m:t en framställning från Gotlands läns hushållningssällskap om avskrivning av ett belopp på 405 kr. jämte upplupen ränta på ett s. k. uppskovslån, som beviljats en person i Väte socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *