Avskrivning av uppskovslånet.

Regeringen har bifallit en framställning från Gotlands läns hushållningssällskap om avskrivning av ett belopp på 405 kr. jämte upplupen ränta på ett s. k. uppskovslån, som beviljats en person i Väte socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Juni 1937
Nr 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *